Курс празначений для студентів І-х курсів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 201 «Агрономія» 211 "Ветеринарна медицина"  181 "Харчові технології" 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"