Курс призначений для студентів І-х курсів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  201 «Агрономія»,  211"Ветеринарна медицина", 181 "Харчові технології", 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"