навчально-методичний комплекс

Для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

навчально - методичний комплекс

Для студентів спеціальності 072

Для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування

Для студентів ІІ курсу спеціальності 072 "Фінансування, банківська справа і страхування"

Для студентів ІІ курсу спеціальності 072 "Фінансування, банківська справа і страхування"