3 курс  Виробництво та переробка продукції тваринництва

Використання сільськогосподарських машин , їх будова та налаштування 

Предмет вивчає виробництво та застосування електроенергії в сільському господарстві